آموزش کامپیوتر
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : omid )org)
نویسندگان
برچسبها
پنجشنبه نهم بهمنماه سال 1393
من نمیدونم چرا زنها فکر میکنند همه مردها بی احساسند، اصلا اینطور نیست، مردها خیلی هم با احساسند، احساس خستگی، احساس گشنگی، احساس تشنگی، احساس خارش کمر! احساس خارش زیر کش جوراب!

نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه نهم بهمنماه سال 1393
ﺳﺎﻝ ۱۳۶۰ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺁﺑﺠﯽ ﺣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﻪ
ﺩﺧﺪﺭ : ﻋﻠﯿﮏ ﺳﻼﻡ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻤﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺑﻢ

ﺳﺎﻝ۱۳۷۰ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻤﺎ
ﺩﺧﺪﺭ : ﺳﻼﻡ ﺭﺍﻣﯿﻦ ﺟﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯼ

ﺳﺎﻝ۱۳۸۰ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺧﺎﻧﻮﻣﯽ ﺧﻮﺑﯽ
ﺩﺧﺪﺭ : ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﺸﻘﻢ

ﺳﺎﻝ۱۳۸۵ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ نفس ﻣﻦ خوبی؟
ﺩﺧﺪﺭ : ﺱ ﻋﺴﯿﺴﻢ ﻣﺮﺳﯽ ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﻋﻘﺸﻢ

ﺳﺎﻝ ۱۳۹۰ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺷگﻠﻢ ﮐﻮﺷﯽ نیستی؟
ﺩﺧﺪﺭ : ﭼﻄﻮﻝ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻋﺠﻘﻢ ﻧﯿﺘﯽ ﻣﻦ ﺩﺗﻨﮕﺘﻢ

ﺳﺎﻝ۱۳۹۱ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ عزیز ﻣﻦ
ﺩﺧﺪﺭ : ﺱ ﭼﻄﻮﻟﯽ ﻋﺠﻘﻢ ﻗﻤﻘﻤﻠﯽ ﻗﺎﺑﻮﻟﯽ ﺩﯾﺪﻫﻤﻨﻮ
ﺩﻭﺩ ﻧﺪﺍﻟﯽ ﺑﻘﻮﻟﻢ

ﺳﺎﻝ۱۳۹۴ 
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ
ﺩﺧﺪﺭ : ﻫﻨﺘﻘﻦ ﺗﺨﻬﺮﺗﻬﺦ ﻫﻌﺘﺮﻫﺘﺜﺨﺤﻨﺤﺨﺮ

ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶
ﭘﺴﺮ : ﺳﻼﻡ ﻋﺸﻘﻢ
ﺩﺧﺪﺭ : 中航网群. 中国航空集团公司, 中

نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه نهم بهمنماه سال 1393
معلم: 5+6 چند میشه؟
دانش آموز : مگه خودت نمی دونی؟
معلم : می دونم.
دانش آموز:پس چراوقت کلاسو میگیری:
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه نهم بهمنماه سال 1393
ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻮﺑﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ک ﻣﻨﻮ دوس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﯿﭻ وﺧﺖ ﭘﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ ! ﯾﺎ دق ﻣﺮﮔﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ 
ﯾﺎ ﺧﻮدش ﺟﻮون ﻣﺮگ ﻣﯿﺸﻪ ....

همچین آدم مهربونیم

نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه هفتم بهمنماه سال 1393
تهرانیه تو جمع عصبانی میشه میگه: به خدا همتونو میكُشم !
کرمانشاهیه اون پشت میگه: دوتا ازمان بذار برا زاد و ولد 
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : جوک : تهرانیه تو جمع عصبانی،
لینک های مرتبط :
دوشنبه ششم بهمنماه سال 1393
کیش و مات (در شطرنج) چیست ؟ اینکه به همسرت بگی من یک زن دیدم که دقیقا شبیه تو بود . و همسرت ازت سوال کنه که " اون زن خوشگل بود؟" اینجاست که نه میتونی بگی "نه" و نه میتونی بگی "آره" .
این یعنی کیش و مات
روحت شاد یادت گرامی
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : جوک :کیش و مات،
لینک های مرتبط :
دوشنبه ششم بهمنماه سال 1393
تو اداره شلوارم پاره شد وقت برگشتن به خونه از سر راه یه شلوار خریدم که برام 10 سانت بلند بود اومدم خونه به خانومم گفتم کوتاش کنه گفت به من چه
به دخترم گفتم، گفت من فردا امتحان دارم.
خلاصه خودم با هر زوری بود کوتاهش کردم.
شب خانومم حس انسان دوستیش گل میکنه و میره کوتاهش میکنه فرداش هم دخترم کوتاهش میکنه
هیچی دیگه الان با شلوارک اومدم سر کار
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : جوک : تو اداره شلوارم پاره شد،
لینک های مرتبط :
ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ
: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﭼﻮﻥ ﺷﺒﻬﺎ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﻫﻮﺍ ﺍﺑﺮﯼ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﺮﻓﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﻣﻮﺩﻣﺖ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﺧﻮﺩﺕ ﺗﻮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﻋﯿﻨﮏ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﺳﺎﯾﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﺎﺯ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
ﺣﺎﻻ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﺑﺸﻪ ، ﺧﻮﺏ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻫﺮ
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻪ ﺩﯾﮕﻪ !!!
ﻧﺨﻨﺪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻧﺨﻨﺪ ﮔﻠﻢ ﻧﺨﻨﺪ ﻗﺮﺑﻮﻥ ﻗﺪﻭ ﺑﺎﻻﺕ
ﺑﺮﻡ !!! ﺑﺨﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﯿﺸﻪ
(کپى نشه، قطع میشه)
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : جوک :ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪﯼ،
لینک های مرتبط :
تنهایی یعنی همراه اول روز تولدت 24ساعت بهت مکالمه رایگان بده ولی هیشکیو نداشته باشی باهاش حرف بزنی-__-
.
البته اگه این شرط درون شبکه رو برداره کلی مخاطب ایرانسلی مشکلو
حل میکنن*__*
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه پنجم بهمنماه سال 1393
تو این فیلم خارجیا که نشون میده مادر و پدره دعواشون میشه یه دفعه بچه میگه : مامان بابا بس کنید من خستم … انقدر دعوا نکنید !!! بعد پدر و مادره شرمنده میشن و دیگه دعوا نمیکنن …
خواستم بگم اینا همش دروغه من اینکارو کردم اون وسط یه کتکی از هردوشون خوردم که تا یه هفته به دیوار سلام میدادم !
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : جوک باحال،
لینک های مرتبط :
یکشنبه پنجم بهمنماه سال 1393
به یکی میگن یه جمله ی فلسفی بگو میگه:
احمق ترین افراد كسانی هستند كه به همه چیز صد درصد اطمینان كامل داشته باشند.
میگن: مطمئنی؟
میگه: صد در صد!\
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : به یکی میگن یه جمله ی فلسفی بگو میگه:،
لینک های مرتبط :
یارو تو اتوبوس هی میره صندلی شماره 3 هی میره شماره 15
ازش میپرسن چرا اینکارو میکنی؟
میگه خیر نبینه اونی که گفت دوتا صندلی بگیر شب راحت بخوابی
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : یارو تو اتوبوس هی میره صندلی شماره 3 هی میره شماره 15،
لینک های مرتبط :
یکشنبه پنجم بهمنماه سال 1393
یارو تو اتوبوس سرش خارید گفت عشقمو پیدا میکنم ! کف پاش خارید گفت پول گیرم میاد!
کف دستش خارید گفت خبرخوشی بهم میرسه!
یه لحظه فکر نکرد اگه بره حموم ممکنه همه این خارشا بند بیاد
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : یارو تو اتوبوس سرش خارید گفت، جوک،
لینک های مرتبط :
شنبه چهارم بهمنماه سال 1393
دختره دور استخر راه میرفت بهش گفتن چرا نمیای تو آب میگه دکتر بهم گفته دیسک کمر داری برو استخر فقط پیاده روی کن 


غریق نجاته شیرجه رفته کف استخر هنوز نیومده بالا
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : دختره دور استخر راه، جوک،
لینک های مرتبط :
جمعه سوم بهمنماه سال 1393
از آزمایشگاه تماس میگیرمبفرمایید امرتون؟میخواستم بگم متاسفانه آزمایشهای همسرتون با یکی دیگهقاطی شده و ما الان دوتا جواب آزمایش متفاوت داریما یعنی چی خانوم؟ ای چه وضعشه؟متاسفم کاریه که شدهحالا جواب آزمایشها چی هست؟یکیشون آلزامیر داره و یکی دیگشون ایدز!وای! من باید چیکار کنم؟نگران نباشید من برای همین تماس گرفتم میخواستم بگمهمسرتون رو از خونه بندازین بیرون اگه تونست برگردهنذارین بیاد تو...!
نوع مطلب : جوک، 
برچسب ها : از آزمایشگاه تماس میگیرم،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 10 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بروز رسانی :
تبلیغات

پیامک تبلیغاتی

 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو