تبلیغات
آموزش کامپیوتر - مطالب مطالب جالب و مفید
 
آموزش کامپیوتر
درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : omid )org)
نویسندگان
برچسبها
پنجشنبه پانزدهم آبانماه سال 1393
در دزدی بانک، دزد فریاد زد:
هیچکس حرکت نکند پول مال دولت است.

بااین حرف همه به آرامی روی زمین دراز کشیدند.
"شیوه تفکر"

وقتی دزدان به مخفیگاهشان رسیدند،دزد جوان که لیسانس اداره کردن تجارت داشت به دزد پیرکه شش کلاس سواد داشت گفت:بیاپولها را بشماریم.
دزد پیرگفت:وقت زیادی میبرد،امشب تلویزیون مبلغ را اعلام میکند.
"تجربه"

بعداز رفتن دزدها مدیر بانک به ریسش گفت فورا به پلیس اطلاع میدهم ولی ریس گفت صبرکن تا خودمان هم مقداری برداریم و به برداشتهای قبلی خود اضافه کنیم وبارقم دزدی اعلام کنیم.
"با موج شنا کردن"

وقتی تلویزیون رقم را اعلام کرد دزدان پول رو شمردندو بسیار عصبانی شدند که ما زندگیمان راگذاشتیم و 20میلیون گیرمان آمد ولی ریسان بانک در یک لحظه و بدونه خطر 80میلیون بدست آوردند.
"دانش به اندازه طلا میارزد"

نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : "شیوه تفکر"، "تجربه"،
لینک های مرتبط :
شنبه سوم آبانماه سال 1393
درژاپن مردمیلیونری برای دردچشمش درمانی پیدا نمیکرد

بعداز ناامید شدن ازاطباء پیش راهبی رفت راهب به او پیشنهادکردبه غیر از رنگ سبز به رنگ دیگری نگاه نکند 

وی پس ازبازگشت دستورخرید چندین بشکه رنگ سبز را داد وهمه خانه رارنگ سبز زدند 
همه لباسهایشان را و وسایل خانه وحتی ماشینشان رابه رنگ سبز تغییر دادند و چشمان او خوب شد. تااینکه روزی مرد میلیونر راهب رابرای تشکربه منزلش دعوت کرد زمانی که راهب به محضر میلیونر میرسدجویای حال وی می شود
مردمیلیونر میگوید:
خوب شدم ولی این گرانترین مداوایی بود که تابه حال داشته ام.

راهب باتعجب گفت اتفاقااین ارزانترین نسخه ای بوده که تجویز کرده ام برای مداوا تنها کافی بودعینکی باشیشه سبز تهیه میكردید !!

برای درمان دردهایت،نمی توانی دنیاراتغییردهی.

بلکه با تغییرنگرشت میتوانی دنیا را به کام خود دربیاوری 

تغییر دنیا کاراحمقانه ایست ولی تغییر نگرش ارزانترین وموثرترین راه است..
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : درژاپن مرد،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه بیست و سوم مهرماه سال 1393
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻬﻤﻪ
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺬﺍ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﻟﺒﺎﺱ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﺍﺭﯾﻦ
ﻭ ﯾﮏ ﺳﻘﻒ ﻫﻢ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﺗﻮﻥ ﻫﺴﺖ
ﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ 75 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺟﻬﺎﻥ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ
ﺗﺮﯼ.
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻻﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﺘﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ
ﺧﺮﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺮﻭﯾﺪ
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺟﺰﻭ 18 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﯿﻦ .
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺁﺩﻣﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺮﺩ ﻟﻄﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﺼﯿﺒﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ.
ﺍﮔﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺣﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻧﯿﺪ ﻭ
ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ 3 ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻞ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮ
ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺶ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻭ ﻏﺮﺯﺩﻥ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﺧﻮﺭﺩﻥ
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﮑﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ
ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﻟﻄﯿﻒ ﺑﻮﺩﻧﻪ !
ﺍﮔﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻗﺪﺭ ﺩﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ
ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺭﻭ ﮐﭙﯽ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ
ﻭ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﮕﻮ
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮت
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮت،
لینک های مرتبط :
سه شنبه بیست و دوم مهرماه سال 1393
پدری با پسری گفت به قهر:
که تو آدم نشوی جان پدر!

حیف از آن عمر که ای بی سر و پا
در پی تربیتت کردم سر

دل فرزند از این حرف شکست
بی‌خبر از پدرش کرد سفر

رنج بسیار کشید و پس از آن
زندگى گشت به کامش چو شکر

عاقبت شوکت والایی یافت
حاکم شهر شد و صاحب زر

چند روزی بگذشت و پس از آن
امر فرمود به احضار پدر

پدرش آمد از راه دراز
نزد حاکم شد و بشناخت پسر

پسر از غایت خودخواهی و کبر
نظر افکند به سراپای پدر

گفت: گفتی که تو آدم نشوی!
تو کنون حشمت و جاهم بنگر!

پیر خندید و سرش داد تکان
گفت این نکته برون شد از در

«من نگفتم که تو حاکم نشوی
گفتم آدم نشوی جان پدر»

جـــامـــی
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : پدری با پسری گفت به قهر:،
لینک های مرتبط :
جمعه هجدهم مهرماه سال 1393
چرا همیشه خسته ام؟

تحقیقات نشان می‌دهد، انسانها به محض احساس خستگی، قبل از هر چیز با خود مرور می‌کنند که آیا شب‌های قبل به اندازه‌ی کافی خوابیده‌اند یا خیر. اما کارهای کوچک زیادی وجود دارد که انجام دادن یا انجام ندادن آنها می‌تواند خستگی بیشتر یا کمتری را در طول روز برای ما به همراه بیاورد.

1-وقتی خسته هستیم کمتر نرمش می‌کنیم و فکر می کنیم با کم کردن فعالیت فیزیکی، ته مانده‌ی انرژی خود را ذخیره کرده‌ایم! بر اساس تحقیقی که در دانشگاه جورجیا انجام شده است، نرمش هفتگی فقط در حد سه روز در هفته و هر روز بیست دقیقه، میتواند پس از یک ماه و نیم، احساس خستگی را کمتر کرده و احساس انرژی داشتن را در هر یک از ما ایجاد کند. نرمش منظم با رساندن اکسیژن و مواد غذایی به بافتها، زمینه کاهش خستگی را فراهم می‌کند.2-ما به اندازه‌ی کافی آب نمی‌نوشیم. از دست دادن بخشی از آب بدن، حتی در حد ۲٪، می‌تواند تاثیر محسوس روی سطح خستگی ما داشته باشد (تحقیق آمی گودسن). بر اساس گزارش گودسن، کاهش آب بدن، موجب کاهش حجم خون و افزایش غلظت آن می‌شود که به تبع آن، کارایی قلب در پمپاژ خون کاهش می‌یابد. طبیعی است که در این حالت اکسیژن و مواد غذایی به اندازه‌ی قبل به اندام‌ها و بافت‌ها نمی‌رسند. گودسن در تحقیقات خود پیشنهاد می‌کند هر کس به ازاء هر کیلوگرم وزن خود، در طول روز مناسب است ۳۰ سی سی آب بنوشد. به عبارتی فردی با وزن ۵۰ کیلوگرم، باید یک و نیم لیتر آب در روز بنوشد.

3-گاهی به اندازه‌ی کافی، آهن به بدن ما نمی‌رسد. کمبود آهن میتواند احساس لختی و خستگی، ضعف و عدم تمرکز را ایجاد کند. همچنین کسانی که کمبود آهن دارند، زودتر ممکن است عصبانی شوند. دلیل این امر هم، مانند بسیاری از موارد دیگر، به دلیل کاهش اکسیژنی است که به ماهیچه‌ها و سلول‌ها می‌رسد. طبیعی است که کمبود آهن ممکن است به خاطر رژیم غذایی نامناسب یا به خاطر بیماری‌های مختلف باشد که در حالت دوم، بررسی و نظر پزشک لازم خواهد بود.

4-کمالگرایی میتواند دلیلی برای احساس خستگی دائمی باشد. کسانی که کمالگرا بوده و تلاش می‌کنند هر کاری را به بهترین شیوه قابل تصور انجام دهند (که معمولاً هم امکان‌پذیر نیست) انرژی و وقت بیشتری را صرف کار می‌کنند و این می‌تواند برای آنها خستگی دائمی به همراه داشته باشد. دانشمندان ضمن تاکید بر اهمیت انتخاب هدفهای چالش‌برانگیز، توصیه می‌کنند که اهداف غیرقابل دسترس نداشته باشیم. یکی از راه‌های مناسب، تعیین محدودیت زمانی برای هر کار یا پروژه است. اگر شما روی جزئیات گزارشی که می‌نویسید حساس هستید و بارها آن را مرور می‌کنید، شاید راه مناسب این باشد که با خود بگویید من تحت هر شرایطی، بیشتر از ۲ ساعت برای این گزارش وقت نخواهم گذاشت.

5-نگرانی‌های بیهوده می‌تواند عامل مهمی برای خستگی باشد. اگر هر فریاد مدیرتان، برای شما خطر اخراج را تداعی می‌کند، اگر هر شب منتظر هستید که داعش به ایران حمله می‌کند یا نه، اگر هر روز صبح خیابان را نگاه می‌کنید تا ببینید بالاخره ماشینتان را دزدیدند یا این کار را قرار است در روزهای آتی انجام دهند، اگر هر روز نگران تصادف فرزند خود در مسیر خانه به مدرسه هستید، قطعاً این اضطراب دائمی شما را خسته و فرسوده خواهد کرد. بیرون رفتن از خانه، کمی نرمش کردن، اجتناب از خواندن اخبار حوادث و سوانح (که بر خلاف تصور برخی که آنها را آگاهی بخش می‌دانند، کارکردهای منفی آنها خیلی بیشتر است) و مطرح کردن دغدغه‌ها با سایر دوستان، می‌تواند در کاهش این نگرانی‌ها موثر باشد.

6 - ارزیابی بازارنخوردن صبحانه می‌تواند باعث خستگی شود. بعضی از ما احساس می‌کنیم که شامی که شب خورده‌ایم،‌ ذخیره شده تا انرژی صبح ما را تامین کند. در حالی که غذای شب، انرژی کار کردن قلب و خون‌رسانی به بدن در طول مدت خواب را تامین کرده و صبح هنگام، نیازمند انرژی و سوخت تازه‌ای برای بدن خود هستیم. طبیعی است که هر یک از ما، بر اساس ذائقه خود، نوع متفاوتی از صبحانه را انتخاب می‌کنیم. اما به هر حال، شیر کم چرب، میوه جات و سایر غذاهای سالم، می‌توانند گزینه‌های خوبی برای راه انداختن جدی تری سیستم متابولیسم باشند.

7-عادتهای کاری نادرست هم می‌توانند منشاء جدی خستگی باشند. دفتر کار شلوغ، قدرت تمرکز و همینطور پردازش اطلاعات را از مغز ما می‌گیرد. کار کردن در روزهای تعطیل، چک کردن ایمیل‌ها در کافی شاپ و زمانی که قرار بوده صرف استراحت شود، پاسخ دادن به تلفن در تمام ساعات شبانه روز، نمونه دیگری از عادات نادرستی هستند که فرصت استراحت را از بدن و مغز می‌گیرند. تغییر ساعت خواب در روزهای تعطیل هم می‌تواند موجب بروز خستگی شود. دیر خوابیدن‌ها و دیر بیدار شدن، عادت زمانی بدن را به هم می‌ریزد و یکی دو روز زمان لازم خواهد بود تا بدن دوباره به ساعات کار هفته عادت کند. قطعاً روزهای تعطیل نیازمند خواب و استراحت هستیم، اما شب‌ بیداری‌های طولانی می‌تواند تاثیر واقعاً نامطلوبی داشته باشد.

8-وابستگی بسیار زیاد به کافئین هم می‌تواند تبعات نامطلوبی داشته باشد. استفاده متعادل از کافئین بد نیست. روزانه سه فنجان قهوه، مشکل خاصی در روند زندگی ایجاد نمیکند. اما اگر در تمام مدت روز از کافئین برای حفظ هوشیاری خود استفاده می‌کنید، مجبور خواهید بود هزینه‌های متعددی را به صورت خستگی و بی‌خوابی بپردازید. کافئین، مانع کارکرد درست آدنوزین می‌شود. ماده‌ای که با انباشته شدنش، ما خوابالوده می‌شویم. نیمه عمر قهوه بالاست. حتی قهوه‌ای که شش ساعت قبل از خواب خورده می‌شود، روی کیفیت خواب تاثیر می‌گذارد. مصرف قهوه را در بعد از ظهر هر روز متوقف کنید و اثرات شگفت‌انگیز آن را ببینید.

9-موبایل و تبلت و لپ‌تاپ، وسایل خوبی برای همبستری نیستند! ملاتونین هورمونی است که سیکل خواب و بیداری ما را تنظیم می‌کند. خیره شدن به صفحه‌ی موبایل و لپ تاپ و تبلت و خواندن آخرین ایمیل‌ها و آخرین عکس‌های اینتساگرام و خبرهای روزانه و …، روی سطح ملاتونین تاثیر می‌گذارد. البته تحقیقات نشان می‌دهد که حساسیت انسانها به نور صفحات نمایش ابزارهای دیجیتال از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اما ایده‌ی بدی نیست که از بردن این وسایل به رختخواب اجتناب کنید! اگر ترک این عادت خود موجب «بیماری» می‌شود، لااقل صفحه‌ی نمایش این وسایل را با فاصله‌ای بیش از ۳۰ سانتی‌متر نسبت به چشم خود نگه دارید.

آنچه خواندید خلاصه‌ای از گزارشی بود که اخیراً نشریه تایم منتشر کرده است.
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : چرا همیشه خسته ام؟،
لینک های مرتبط :
سه شنبه پانزدهم مهرماه سال 1393
تولد چیست؟

این سوالی بود که بی بی سی برای مجموعه ای از کاربرانش در سراسر دنیا مطرح کرد

و بسیاری به آن جواب دادند

بهترین پاسخ از دکتر عبدل ارسال شد که گفته بود:

تولد تنها روزیست که مادر در برابر گریه های شما لبخند میزند..!
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : تولد چیست؟،
لینک های مرتبط :
سه شنبه پانزدهم مهرماه سال 1393
یک مهندس روسی، تعدادی کارگر ایرانی استخدام کرد. کارگرها موقع اذان، نمازشونو می خوندند. یه روز مهندس روسی بهشون اخطار داد که اگه موقع کار، نماز بخونید آخر ماه از حقوقتون کم میکنم! بعضیا از ترس اینکه حقوقشون کم نشه نماز رو بعد از کار میخوندن و بعضی هم همچنان اول وقت..
آخر ماه شد
مهندس به اونائیکه نماز اول وقت رو ترک نکرده بودند بیشتر از حقوق عادی (ماهیانه) داد!
بقیه بهش اعتراض کردند که چرا به اینا حقوق بیشتری دادی؟!
گفت: اهمیت دادن این افراد به نماز و چشم پوشی از کسر حقوق، نشون میده ایمانشون بیشتر از شماست؛ این تیپ آدما هیچوقت در کار خیانت نمی کنند همونطور که به نمازشون خیانت نکردند!
کسانی که به خدا خیانت نکنند به خلق 
خدا هم خیانت نمیكنند
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، پند و ضرب المثل ها، 
برچسب ها : یک مهندس روسی،
لینک های مرتبط :
یکشنبه سیزدهم مهرماه سال 1393
این محشره حتما بخونید

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﯿﻮجابز،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺭﻓﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﯾﮏ ﻭﺭﻗﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ، ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺧﻠﻮﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺍﯾﻦ ﭘﺎ ﻭ ﺁﻥ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻏﺰﻝ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ ﺭﺍ
ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ، ﺻﻤﯿﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﻭﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ، ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﯿﺮﺯﻥ؟
دوستتون؟
عشقتون؟
ﺟﻮﺍﺑﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﯾﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
ﻣﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺍﻡ ﺗﺎ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕاه منتظرمیمانم شایداتوبوس آمد!
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : این محشره حتما بخونید،
لینک های مرتبط :
قرار بود پارچه ی کت و شلواری اهدایی به مدرسه، میان شاگردان قرعه کشی شود. 
معلم گفت تا هر کس نامش را روی کاغذ بنویسد تا قرعه کشی کنند. 
وقتی نام حسن درآمد، خود آقا معلم هم خوشحال شد. 
چرا که حسن به تازگی یتیم شده و وضع مالی اش اصلا خوب نبود.
وقتی معلم به کاغذ اسامی بچه ها نگاه کرد؛
روی همه ی آنها نوشته شده بود: حسن...

"مهربانیهای صادقانه ، کودکی هایمان را از یاد نبریم..."
نوع مطلب : پند و ضرب المثل ها، مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : مهربانیهای صادقانه، کودکی هایمان را از یاد نبریم،
لینک های مرتبط :
سه شنبه یکم مهرماه سال 1393
 

 

آیا اعتیاد به اینترنت دارید ؟

 

برای دیدن این  تست ها بر روی ادامه مطلب کلید کنید


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : آیا اعتیاد به اینترنت دارید یا نه ؟، مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : آیا اعتیاد اینترنت دارید ؟،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه سی ام مردادماه سال 1393
پول در آوردن مهارت است اما پول دار شدن یک هنر است
 (پاول مک کنا )
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، فایل های اکسل بورسی ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چند نمونه فراموش نشدنی باعث تغییر نگرش پزشكان وروانشناسان شد .
یك زندانی كه قصد فرار داشت بطور مخفیانه خود را در یكی از اتاقكهای قطار جا داده بود و بعد از حركت فهمیده بود كه در یخچال قطار قرار دارد .
زندانی مطمئن بود كه در طی چندین ساعتی كه در یخچال قرار دارد منجمد خواهد شد و دقیقاً اینطور هم شد .
اما بعد از رسیدن به مقصد مشاهده كردند كه زندانی یخ زده در حالی كه یخچال قطار خاموش بوده است و این نشان میدهد كه شخص زندانی به خود تلقین كرده كه منجمد خواهد شد و این تلقین برای او حكم یك تصویر ذهنی مطابق با افكار او داشته و همین باعث شده كه سلولهای بدن وی واقعاً سرما را حس كرده و كم كم منجمد شود .
نمونه دیگر آزمایشی بود كه به پیشنهاد یكی از روانشناسان بر روی دو تن از مجرمین محكوم به اعدام انجام شد .
آزمایش به این صورت بود كه مجرم اول را با چشمانی بسته در حضور مجرم دوم با بریدن شاهرگ دستش او را به مجازات رساندند . در این هنگام نفر دوم با چشمان خود شاهد مرگ او بر اثر خونریزی شدید بود .
سپس چشمان نفر دوم را نیز بستند و این بار شاهرگ دست وی را فقط با تیغه ای خط كشیدند و در این حین كیسه آبگرم نیز بالای دست وی شروع به ریختن میكرد این در حالی بود كه دست او به هیچ وجه زخمی نشده بود .
اما شاهدان یعنی پزشكان و روانشناسان با كمال ناباوری دیدند كه مجرم دوم نیز پس از چند دقیقه جان خود را از دست داد چرا كه او مطمئن بود كه شاهرگ دستش به مانند نفر اول بریده شده و خونریزی میكند .
ریخته شدن خون را نیز بر روی دست خود حس میكرده است . در واقع تصویرذهنی او چنین بوده كه تا چند لحظه دیگر به مانندنفر اول هلاك میشود و همین طور هم شد .
این نشان میدهد كه دستگاه عصبی شما با توجه به آنچه فكر میكنید یا خیال میكنید كه حقیقت دارد واكنش نشان میدهد .دستگاه عصبی شما تجربه خیالی را از تجربه واقعی تمیز نمیدهد .
در هر دو مورد با توجه به اطلاعاتی كه از ناحیه مغز در اختیار او قرار میگیرد واكنش نشان میدهد .این یكی از قوانین اولیه و اصولی ذهن است . در واقع اینطوری ساخته شده ایم . 
ازتون میخوام که لحظه به لحظه مواظب گفته ها ، فکرها و حرفای دلتون باشین . 
مواظب باشین که به خودتون چی میگین هیچ وقت نگین که چرا زندگی من اینجوریه ؟چون همش دست خودتونه
و این شمائین که زندگی خودتون رو به ویرونه و کلبه ای خرابه تبدیل میکنین یا به قصری باشکوه و شاهکاری بی نظیر 
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : داستان پند آموز :چند نمونه فراموش نشدنی باعث تغییر نگرش پزشكان وروانشناسان شد،
لینک های مرتبط :
می گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد .
وقتی که زنگ را زدند بیدار شد و باعجله دو مسأله را که روی تخته سیاه نوشته شده بود را یاداشت کرد
و بخیال اینکه استاد آنها را بعنوان تکلیف منزل داده است به منزل برد و تمام آنروز و آنشب برای حل آنها فکر کرد .
هیچیک را نتوانست حل کند ، اما تمام آن هفته دست از کوشش بر نداشت . سرانجام یکی را حل کرد و به کلاس آورد .
استاد بکلی مبهوت شد ، زیرا آنها را بعنوان دو نمونه از مسائل غیر قابل حل ریاضی داده بود .
اگر این دانشجو این موضوع را میدانست احتمالاً آنرا حل نمیکرد ، ولی چون به خود تلقین نکرده بود که مسأله غیر قابل حل است ، بلکه برعکس فکر میکرد باید حتماً آن مسأله را حل کند سرانجام راهی برای حل مسأله یافت .
برای آنکس که ایمان دارد ناممکن وجود ندارد

نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : می گویند شخصی سر کلاس ریاضی خوابش برد .، داستان جالب،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه سی ام مردادماه سال 1393
دروغ و بی اعتمادی

ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ . ﮐﻨﺎﺭ ﺳﯽ ﻭ ﺳﻪ ﭘﻞ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ .
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ
ﺍﻧﺪﮐﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ .
ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﭼﻬﺮﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻤﮑﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺷﮏ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺶ ﺗﮑﺎﻥ ﻧﺨﻮﺭﺩ .
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ، ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﻣﺸﺖ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﺗﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺩﺍﺭﻡ .
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﻢ ﺣـﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ .
ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺩﻭﺭﺍﺩﻭﺭ ﻣﻮﺍﻇﺒﺶ ﺑﻮﺩ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻣﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺷﮑﻼﺕ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺸﺘﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ . ﺑﭽﻪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﮑﻼﺕ
ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ . ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮐﻪ ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺍﺫﯾﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .
ﮔﻔﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﯽ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺸﺘﺖ
ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ، ﺍﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺵ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﻬﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .
ﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ، ﺩﺭﻭﻍ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ
ﻋﻤﺮﺵ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﮑﻨﺪ .
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : دروغ و بی اعتمادی،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه هجدهم تیرماه سال 1393

طرح‌استادیوم‌جام‌جهانی‌2018روسیه/عکس


منبع خبر: فردا
نوع مطلب : مطالب جالب و مفید، 
برچسب ها : طرح‌استادیوم‌جام‌جهانی‌2018روسیه/عکس،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 7 )    ...   2   3   4   5   6   7   


موضوعات
آمار وبلاگ
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بروز رسانی :
تبلیغات

پیامک تبلیغاتی

 
 
بالای صفحه